تبلیغات
ایثارگران

ایثارگران
اداره امور ایثارگران وزارت کشور
نظر سنجی
نظرتان در باره این وبلاگ چیست ؟


*ایثارگران در قانون  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390

 

ماده3 : به منظور تعمیق ارزش های اسلامی ، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه كار جمعی ، ابتكار ، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مكلف است حمایت های لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد :

الف ) برنامه های اجرایی دینی ، مذهبی، هنری، فرهنگی ، آموزشی و علمی

 

ماده6 : به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت

جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میشود:

 

ماده11 : سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است :

ب- از راه اندازی موزه های تخصصی به ویژه موزه های دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.

 

ماده14: (اولویت تعاونی های ایثارگران در واگذاری اراضی به قیمت ارزش معاملاتی برای احداث اماكن ورزشی)

 

بندك ماده20 : شهریه دانشجویان جانباز بیست وپنج درصد و بالاتر و فرزندان آنان فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور تأمین شود.

 

بند و ماده28 : درصورتی كه دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد ، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق ، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می شود .

 

 بند د ماده39 : معافیت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی ، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب ، فاضلاب ، برق و گاز برای كلیه واحدهای مسكونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یك بار .

 

ماده44 : دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، در جهت حفظ كرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی ، فرصت ها ، امكانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر ، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان،آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدامات زیر را انجام می دهد :

 

الف) فرزندان شهدا از كلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و كاهش ساعت كاری برخوردارند . امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود .

 

ب[1]) صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان برعهده دستگاه اجرایی و صد درصد هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل وافراد تحت تكفل آنان برعهده بنیاد شهید و امورایثارگران است .

 

تبصره : دولت موظف است اعتبار لازم برای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در اختیار دستگاه ها و صندوق های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد .

در سال 1390 صد در صد هزینه درمان بازنشستگان غیر شاغل از ردیف اعتباری 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیر شاغل ) و ایثارگران سایر دستگاه ها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاه ها پیش بینی و پرداخت می شود .

 

ج) كلیه دستگاههای اجرایی موظفند بیست درصد اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور ، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند .

 

د) به منظور كاهش هزینه های مهندسی ساخت مسكن برای خانواده های شهدا و ایثارگران ، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات مالی ساختمان صددرصد هزینه های خدمات مربوطه را برای یكبار و حداكثر برای یكصد مترمربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی بیش بینی نماید .

 

هـ) بورس تحصیلی داخل و خارج كشور به جانبازان پنجاه درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و درخصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور اعطا می شود .

 

و[2]) کلیه دستگاهها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان زیر سه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.

   تبصره 1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید.

   تبصره 2ـ  فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

   تبصره 3ـ کلیه مسؤولین دستگاهها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود.

معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای اجرائی نظارت می نمایند.

ز) دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ، مكلفند حداقل ده درصد اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالای بیست و پنج درصد ،  آزادگان بالای سه سال اسارت ، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد ، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت كه دارای مدرك دكترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی می باشند ، حسب مورد از طریق استخدام و با موافقت با انتقال كاركنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت كاركنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند . مسؤولیت اجرایی این حكم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه های مذكور است . مقامات یاد شده دراین خصوص خود مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند . احكام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود .

 

ح) دولت مكلف است به منظور حفظ كرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید .

 

ط) دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران ، كمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید .

 

ی) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان توسط ستادكل نیروهای مسلح با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت برنامه ریزی راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .

 

ك) آزادگانی كه به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند می توانند با بازگشت به خدمت ، سی سال خدمت خود را تكمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند .

 

ل) وزارت مسكن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه ، مسكن جانبازان پنجاه درصد و بالاتر ، جانبازان بیست و پنج درصد تا پنجاه درصد را كه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا وجانبازان هفتاد درصدوبالاتر فاقد مسكن رادرصورتی كه قبلاً از زمین یا مسكن دولتی استفاده نكرده اند تأمین نماید.

 

م) جانبازانی كه صورت سانحه و مدارك بالینی ندارند ولی از نظر كمیسیون پزشكی جانبازی آنان مورد تأیید می باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند .[1]  - متن فوق به موجب ماده واحده قانون اصلاح  بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره 36437/581 مورخ 8/6/1390 اصلاح گردید .

[2]  - قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده است .

 
طبقه بندی: ایثار در قوانین ،
[ سه شنبه 8 فروردین 1391 ] [ 09:10 قبل از ظهر ] [ محمدرضا زارع ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ


با درود به روح پر فتوح رهبر كبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و با سلام به محضر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و با آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری حضرت آیه الله العظمی خامنه ای (دام ظله العالی) و با عرض ادب به جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان معزّز و خانواده ی معظّم شهدا كه عزّت و آبروی اكنون ما مدیون ایثار و فداكاری ایشان است ؛ این وبگاه از سوی مشاور وزیر كشور در امور ایثارگران برای اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت راه اندازی شده است .
شماره های تماس :
7 تا 84865431 - 021

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ایران رمان